Boeken

Van Uitgeverij Marlot verschenen de volgende titels:Waar het wuivend loof der palmen
Langs de kust de zeeman groet,
En de gouden padi halmen
Rijpen in de zonnegloed,
Sloot ik eens een liefdesband
Ik heb u lief,
Mijn Zonneland!

Java, wondertuin van d'aarde,
Land van eeuwig groen en licht,
Waar natuur in duizend kleuren
't Schoonste wonderwerk verricht,
Lieflijk land, u min ik zeer
Naar uw bergen
Keer ik weer!


Van terugkeren naar Indonesië is het voor Fried nooit gekomen, helaas. In de periode december 2006 – maart 2009 schreef zij haar “Memoires”. Haar herinneringen aan de bezettingstijd en de Bersiap in Soerabaia heeft zij op deze manier aan de volgende generaties nagelaten. Een eerbetoon aan degenen die deze jaren niet overleefden, of die hun leven – en dikwijls ook dat van hun kinderen en kleinkinderen – tot in kleine details door de afschuwelijke ervaringen in de jaren 1942 – 1946 bepaald zagen. Voor wie het zelf meemaakte zullen Frieds verhalen herinneringen aan deze tijd oproepen. Voor wie er niet bij was biedt dit boek een kijk op heel persoonlijke ervaringen in een belangrijke periode van de Nederlands-Indische geschiedenis.
                                 
Op aanvraag wordt bij bestelling van het boek ook een gratis e-book gestuurd, naar keuze in het Nederlands of in het Engels
Toespraak mr Nico van der Lee,
zelf een buitenkamper,
bij de presentatie van
het boek Tijd die nooit voorbijgaat   download                                                                                       Bestellen
                                    UitgeverijBoekenContact